vĐồng tin tức tài chính 365

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác quý I tại Cục Viễn thông và cơ yếu Bộ Công an

2021-03-29 17:41
Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo.


Trong thời gian qua, Cục VT&CY đã làm tốt chức năng giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý nhà nước về VT&CY, trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, chiến đấu và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Nổi bật như, đã chỉ đạo và trực tiếp triển khai các phương án thông tin liên lạc và cơ yếu đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước. Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương, Ban Cơ yếu Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ, yêu cầu về xác thực, bảo mật, kết nối truyền dẫn phục vụ triển khai các dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Bên cạnh đó Cục VT&CY đã tập trung chỉ đạo triển khai hệ thống bộ đàm công nghệ số cho Công an các đơn vị, địa phương, phát huy được hiệu quả đầu tư, phục vụ yêu cầu công tác của Công an các tỉnh, thành phố. Chủ động nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với lãnh đạo Bộ những kế hoạch, chương trình, dự án phát triển VT&CY đáp ứng yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy mới của Ngành hiện nay và trong thời gian tới. Quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật về thông tin liên lạc, mật mã, sản phẩm mật mã bảo mật mạng viễn thông, tin học, truyền hình, vệ tinh trong CAND khép kín, đồng bộ, hiệu quả; chú trọng triển khai bảo mật mạng công nghệ thông tin từ tỉnh đến Công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị ở xa trụ sở Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, trao đổi nghiệp vụ và cải cách hành chính trong CAND…

 
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị cấp cơ sở và Cục VT&CY.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhất trí và đánh giá cao kết quả công tác mà Cục VT&CY đạt được trong thời gian qua… đồng thời đề nghị Cục VT&CY chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc, các biện pháp nghiệp vụ cơ yếu, bảo mật tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ huy, công tác, chiến đấu của lãnh đạo Bộ và Công an các cấp trong mọi tình huống. Quản lý, điều hành hoạt động ổn định các hệ thống: Mạng truyền dẫn cáp quang ngành Công an; mạng điện thoại nội bộ; mạng thông tin vô tuyến điện; mạng thông tin vệ tinh; mạng liên lạc cơ yếu CAND… đáp ứng yêu cầu công tác trong toàn lực lượng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin liên lạc và cơ yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kết nối tuyến trục truyền dẫn dùng riêng của ngành Công an kết nối đến Công an các đơn vị, địa phương. Đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kỹ thuật mật mã đặc thù, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và môi trường, điều kiện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm tham mưu, đề xuất đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác thông tin liên lạc, cơ yếu…

Cục VT&CY sơ kết công tác quý I.

 

Xem thêm: 54692=DImetI?lmth.2-ob-auc-gnod-taoh-nit/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thứ trưởng Lê Tấn Tới dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác quý I tại Cục Viễn thông và cơ yếu Bộ Công an”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools