vĐồng tin tức tài chính 365

Tài sản tặng cho con dâu, con trai có quyền bán hay không?

2023-04-16 14:23

Tôi sắp đi nước ngoài định cư và có khả năng không trở về Việt Nam. Trước khi đi tôi muốn để lại tài sản cho vợ chồng con trai tôi như nhà và xe. Con trai tôi là đứa chơi bời, tiêu hoang nhưng con dâu tôi lại chăm chỉ, tiết kiệm, biết lo cho gia đình. Tôi sợ rằng sang tên tài sản cho con trai thì con tôi sẽ bán đi.

Xin hỏi nếu tôi sang tên tài sản cho con dâu thì con trai tôi có quyền bán hay không? Tôi phải tặng tài sản như thế nào đảm bảo quyền lợi của các con?

Bạn đọc Minh Hằng (Trảng Bom, Đồng Nai), hỏi:

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản riêng của vợ (hoặc chồng). Do đó, nếu bạn chỉ tặng cho tài sản (nhà, xe…) cho người con dâu và xác định đây là tặng cho riêng thì đây là tài sản riêng của người con dâu.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì con dâu bạn có quyền tự định đoạt đối với tài sản riêng của mình. Do đó, con trai của bạn sẽ không có quyền bán (hay chuyển nhượng) đối với tài sản (nhà, xe..) trong trường hợp này.

Tuy nhiên, tài sản bạn cho con dâu sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng họ nếu bạn tặng tài sản cho cả hai vợ chồng. Bởi theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung...

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

- Bất động sản;

- Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

- Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Như vậy, việc định đoạt tài sản chung đối với các tài sản là bất động sản hay động sản buộc đăng ký quyền sở hữu (như xe ô tô, xe gắn máy…) thì phải có sự thoả thuận bằng văn bản của cả người vợ và người chồng. Do đó, trong trường hợp bạn tặng cho chung thì con trai bạn cũng không thể đơn phương tự quyết định trong việc bán hay chuyển nhượng tài sản (nhà, xe) mà phải có sự đồng ý của người đồng sở hữu/sử dụng là người con dâu bạn.

PHẠM TUYÊN

Xem thêm: lmth.525727tsop-gnohk-yah-nab-neyuq-oc-iart-noc-uad-noc-ohc-gnat-nas-iat/nv.olp

“Tài sản tặng cho con dâu, con trai có quyền bán hay không?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools