vĐồng tin tức tài chính 365

Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Nhà đầu tư từ chối mua 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/CP

2023-04-19 14:31

Cụ thể, ngày 17/4/2023 là ngày kết thúc đợt chào bán riêng lẻ đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua ngày 17/1/2023. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Công ty lý giải nguyên nhân không chào bán thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, không hoàn thành đợt chào bán, vì vậy Công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn.

Đầu tiên, Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất.

Thứ hai, Công ty sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Được biết, trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai thông qua kế hoạch đăng ký chào bán 161.904.760 cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.700 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng gần 800 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang; và 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016 với mã HAGLBOND16.26.

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 1.130 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thực hiện trong năm 2022.

Đối với kế hoạch đầu tư, Công ty dự kiến duy trì quy mô 7.000 ha chuối; duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

Về định hướng kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt; thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng CTCP Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập CTCP BAPO Hoàng Anh Gia Lai; hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG – sàn HoSE), giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay; triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022.

Về cổ tức, năm 2022, Công ty tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4, cổ phiếu HAG giảm 180 đồng về 7.970 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.666913tsop-pcgnod-00501-aig-iov-el-gneir-ueihp-oc-ueirt-9161-aum-iohc-ut-ut-uad-ahn-gah-ial-aig-hna-gnaoh/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Nhà đầu tư từ chối mua 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/CP”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools