vĐồng tin tức tài chính 365

Chấm dứt ngay tình trạng không dám tham mưu đề xuất, cần thiết thì xử lý cán bộ

2023-04-19 14:44
Chấm dứt ngay tình trạng không dám tham mưu đề xuất, cần thiết thì xử lý cán bộ - Ảnh 1.

Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu cần khắc phục ngay trong cải cách thủ tục hành chính của chính quyền với người dân, doanh nghiệp - Ảnh: VGP

Đó là chỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính - đưa ra khi kết luận phiên họp lần thứ 4 vào sáng 19-4. 

Ghi nhận các kết quả đạt được, song Thủ tướng nêu rõ tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách tại một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiều thủ tục còn gây phiền hà 

Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, nhiều rào cản, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ví dụ như lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, đất đai, giải phóng mặt bằng…

Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh còn chậm. Thậm chí một số bộ chưa trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh. Việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính và hoàn thiện hệ thống thông tin còn chậm. 

Dẫn chứng, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp (chiếm 57,8%), tỉ lệ hồ sơ xử lý quá hạn còn cao (gần 34%). Số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính còn chậm, thiếu hướng dẫn để làm thủ tục trên môi trường điện tử.

Công tác chỉ đạo, điều hành phần lớn vẫn theo phương thức thủ công, bằng giấy tờ. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành chưa được triển khai, hoặc triển khai còn chậm; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành...

Mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều; việc kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu còn nhiều hạn chế, còn tình trạng "cát cứ thông tin", "co cụm dữ liệu".

Chỉ ra nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng yếu tố chủ quan là chính. Có tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Việc công khai hướng dẫn thực hiện thủ tục không kịp thời. Như việc thực hiện quy định không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận thông tin về cư trú chưa nghiêm.

Nâng cao vai trò người đứng đầu, chấm dứt bệnh sợ trách nhiệm

Trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa có ý thức thay đổi thói quen sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Một số cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, thậm chí tham nhũng vặt.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu thấm nhuần quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp giữa bộ ngành địa phương, tăng kiểm tra giám sát. 

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, các bộ, các ngành, giữa trung ương với địa phương. 

Dứt khoát không xử lý những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền và không đùn đẩy trách nhiệm. Có phản ứng chính sách, xử lý các thủ tục nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa.

"Nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ. Gắn với động viên, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung; vừa khắc phục, xử lý các mặt yếu kém, vừa thúc đẩy mặt tích cực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối năm 2023 tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt trên 50%

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương tập trung nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 90%, năm 2023 đạt trên 85%; tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại các trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%; cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt 50%.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong triển khai Đề án 06, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số, xã hội số và phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng chỉ rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, yêu cầu khắc phục ngayThủ tướng chỉ rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, yêu cầu khắc phục ngay

Thủ tướng yêu cầu cần giải quyết thủ tục kịp thời, không phiền hà, sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực và nhất là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.


Xem thêm: mth.40521533191403202-ob-nac-yl-ux-teiht-nac-taux-ed-uum-maht-mad-gnohk-gnart-hnit-yagn-tud-mahc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chấm dứt ngay tình trạng không dám tham mưu đề xuất, cần thiết thì xử lý cán bộ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools