vĐồng tin tức tài chính 365

Đau lòng vụ án em giết chị tâm thần vì không đưa tiền trợ cấp chính sách

2020-04-18 12:48
Chợt nhớ ra chị gái 80 tuổi không đưa tiền trợ cấp, người em cùng cha khác mẹ trong cơn nửa tỉnh nửa mê đã tước đoạt mạng sống của chị. Bản thân vướng vòng tù tội khi đã ngoài 70 tuổi.

Xem thêm: lmth.896274a-hcas-hnihc-pac-ort-neit-aud-gnohk-iv-naht-mat-ihc-teig-me-na-uv-gnol-uad/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đau lòng vụ án em giết chị tâm thần vì không đưa tiền trợ cấp chính sách”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools