vĐồng tin tức tài chính 365

Công an thông tin vụ gia đình đưa thi thể lên trụ sở xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong

2020-04-18 12:48
Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thông tin về vụ người nhà đưa thi thể đến trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Xem thêm: lmth.996274a-gnov-ut-nahn-neyugn-or-mal-uac-uey-ax-os-urt-neleht-iht-aud-hnid-aig-uv-nit-gnoht-na-gnoc/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công an thông tin vụ gia đình đưa thi thể lên trụ sở xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools