vĐồng tin tức tài chính 365

Đột kích sới bạc khủng giữa rừng sâu, bắt 30 đối tượng

2020-04-18 13:13
Khi nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt giữa khu vực rừng núi hiểm trở thì bị lực lượng chức năng đột kích tóm gọn.

Xem thêm: vov.4778301-gnout-iod-03-tab-uas-gnur-auig-gnuhk-cab-ios-hcik-tod/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đột kích sới bạc khủng giữa rừng sâu, bắt 30 đối tượng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools