vĐồng tin tức tài chính 365

EVNNPC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định

2024-04-12 19:23

CBNV PC Yên Bái hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm

CBNV PC Yên Bái hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm

Dựa trên các thông tin thu thập và các phân tích dự đoán, Tổ chức Fitch đã chính thức thông báo EVNNPC đạt kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức ‘BB+’, triển vọng "Ổn định". Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPC được đánh giá ở mức 'BB+', ngang với hồ sơ tín dụng của EVN và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB+/Ổn định).

Theo Tổ chức Fitch, mức đánh giá này được cân nhắc tương đương với mức đánh giá của công ty mẹ là EVN, do EVN là công ty nhà nước sở hữu 100% EVNNPC và dự trên mực độ khuyến khích hỗ trợ cao phù hơp với tiêu chí đánh giá liên kết công ty mẹ và công ty con của Fitch.

Xếp hạng "BB+" cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh năm 2023, Tổng công ty nói riêng, EVN nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính.

Khắc phục sửa chữa lưới điện

Khắc phục sửa chữa lưới điện

Tổ chức Fitch cũng khẳng định, hồ sơ tài chính độc lập của EVNNPC tốt hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và có độ rủi ro thấp, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100%; lợi thế do khách hàng đa dạng và ổn định, trong đó có 20 khách hàng lớn nhất đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu.

Cũng theo Tổ chức Fitch, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với kỳ vọng tăng trưởng GDP mạnh mẽ ở mức 6,3% - 6,5% trong giai đoạn 2025-2026 sẽ thúc đẩy nhu cầu điện năng và gia tăng doanh thu cho EVNNPC.

EVNNPC là một trong 5 Tổng công ty phân phối điện trực thuộc EVN, có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc. Tổng công ty đã nhiều năm liền là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong toàn EVN. Chính vì vậy, nhu cầu đầu tư các dự án điện nhằm đáp ứng kịp thời sự tăng trưởng của phụ tải là rất lớn.

Đưa điện về vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang

Đưa điện về vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang

Việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của Tổ chức Fitch ở mức BB+ với Triển vọng ổn định sẽ góp phần quan trọng giúp tổng công ty có thể sớm thu xếp vốn đầu tư nước ngoài; hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn, nhằm triển khai các dự án điện trong tương lai.

Trước đó, vào năm 2020 EVNNPC đã lần đầu được Tổ chức Fitch đánh giá xếp hạng tín nhiệm đạt mức BB/ Ổn định; hai năm tiếp theo là năm 2021 và 2022 được đánh giá ở mức "BB"- Triển vọng Tích cực. Năm 2023, năm đầu tiên EVNNPC được Tổ chức Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB+, triển vọng "Ổn định".

Xem thêm: mth.5640918121404202-hnid-no-gnov-neirt-iov-bb-cum-o-meihn-nit-gnah-pex-sgnitar-hctif-coud-cpnnve/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“EVNNPC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools