vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Ngãi: Dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương “treo” nhiều năm

2023-05-09 12:06

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết hướng xử lý Dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương chậm tiến độ nhiều năm. Theo đó, Dự án này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quê Hương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1765/QĐ-UBND vào ngày 26/9/2017. Tiến độ thực hiện Dự án đến Quý IV/2018 hoàn thành. Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 với diện tích 16/676 m2.

Tuy nhiên, từ khi Nhà nước cho thuê đất đến nay, nhà đầu tư không triển khai đầu tư xây dựng công trình theo chủ trương được phê duyệt.

Liên quan đến các dự án đầu tư thực hiện không đúng tiến độ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xử lý. Lần gần nhất, UBND tỉnh có Công văn số 175/UBND-KTN ngày 12/1/2023, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng về pháp lý của từng Dự án để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan, thống nhất việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, làm sở xử lý dự án đầu tư theo quy định đối với các dự án đã giao đất, cho thuê đất thực hiện không đúng tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và đề xuất xử lý, thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất để làm cơ sở thu hồi chủ trương đầu tư.

Xem thêm: lmth.500123tsop-man-ueihn-oert-gnouh-euq-hcil-ud-uv-hcid-uhk-na-ud-iagn-gnauq/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Quảng Ngãi: Dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương “treo” nhiều năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools