vĐồng tin tức tài chính 365

Khánh Hòa thống nhất thu hồi Dự án Khu biệt thự Quốc Anh

2023-05-09 12:06

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Khu biệt thự Quốc Anh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án này.

Qua kiểm tra, rà soát bước đầu, UBND tỉnh nhận thấy việc Dự án Khu biệt thự Quốc Anh chậm tiến độ thực hiện xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan từ phía nhà đầu tư.

Về nguyên nhân khách quan, Dự án Khu biệt thự Quốc Anh tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang thuộc các dự án đồi núi phải tạm dừng triển khai theo Thông báo số 555/TB-UBND ngày 4/12/2020 của UBND tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, trước đó, mặc dù Dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng Dự án cũng đã tạm dừng triển khai để lập quy hoạch phân khu tại khu vực trên.

Đồng thời, Dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. Do đó, tại thời điểm hiện nay, nhà đầu tư không thể thực hiện các thủ tục tiếp theo của Dự án do Dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan.

Về nguyên nhân chủ quan, tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư chưa tích cực triển khai Dự án theo đúng tiến độ quy định. Do đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng.

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 115/TB-UBND kết luận sau khi nghe báo cáo rà soát quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

Theo nội dung thông báo này, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án.

PV
baodautu.vn

Xem thêm: lmth.700123tsop-hna-couq-uht-teib-uhk-na-ud-ioh-uht-tahn-gnoht-aoh-hnahk/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Khánh Hòa thống nhất thu hồi Dự án Khu biệt thự Quốc Anh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools