vĐồng tin tức tài chính 365

Đời không như mơ, khởi nghiệp khách sạn suýt mất nhà

2020-05-03 19:06
Dịch Covid-19 đã và đang khiến không ít chủ khách sạn đau đầu trước gánh nặng với nhân viên, gia đình và đặc biệt là các khoản nợ ngân hàng.

Xem thêm: lmth.390834-n-ahn-tam-tyus-nas-hcahk-peihgn-iohk-om-uhn-gnohk-iod/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Đời không như mơ, khởi nghiệp khách sạn suýt mất nhà”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools