vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng yêu cầu lựa chọn một số dịch vụ công để người dân thực hiện qua app

2023-05-24 09:54
Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: K.ANH

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: K.ANH

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong đó, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, công bố và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan giấy tờ quản lý dân cư

Các bộ ngành cũng được yêu cầu nghiêm túc rà soát và đề xuất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi, nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao sửa đổi, bổ sung quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức rút gọn. Trong đó có cơ chế, chính sách mới về đầu tư, về thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho chuyển đổi số.

Hoàn hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia…

Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn thiện phương án sửa đổi các quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù (tài nguyên tri thức, sáng tạo, mới, khó xác định giá thầu, ít nhà cung cấp…).

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các bộ ngành liên quan đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin, như chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng từ trung ương đến cấp xã, đường truyền internet, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn an ninh thông tin…

Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu bộ ngành, địa phương đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Một số dịch vụ công sẽ thực hiện qua app

Từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp để cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính, nhằm tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.

Các đơn vị tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử. Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Thực hiện việc tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh "tắc nghẽn" trong quá trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng giao các bộ ngành cập nhật, kết nối dữ liệu, khắc phục tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, co cụm dữ liệu. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, nguồn kinh phí chi thường xuyên cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Đề án 06.

Ghi nhận ngày đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến sau khi Ghi nhận ngày đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến sau khi 'khai tử' sổ hộ khẩu giấy

Trong ngày đầu thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiều người làm các thủ tục rất nhanh gọn, một số "loay hoay".


Xem thêm: mth.27082929042503202-ppa-auq-neih-cuht-nad-iougn-ed-gnoc-uv-hcid-os-tom-nohc-aul-uac-uey-gnout-uht/nv.ertiout

Comments:0 | Tags: qua app app

“Thủ tướng yêu cầu lựa chọn một số dịch vụ công để người dân thực hiện qua app”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools