vĐồng tin tức tài chính 365

Chia sẻ của cô gái 9x bỏ nghề kế toán về bán hàng second-hand chỉ với số vốn 3 triệu đồng, giờ cho thu nhập khủng 30 tri

2020-05-27 10:15
Khi chia sẻ về hành trình bỏ nghề kế toán lương 6,3 triệu đồng đi bán hàng second-hand cho thu nhập khủng mơ ước như hiện nay, Kiều luôn khẳng định "thấy cơ hội có thể khởi nghiệp là phải nhích ngay".

Xem thêm: lmth.724144-n-gnahtgnod-ueirt-03-gnuhk-pahn-uht-ohc-oig-gnod-ueirt-3-nov-os-iov-ihc-dnahdnoces-gnah-nab-ev-naot-ek-ehgn-ob-x9-iag-oc-auc-es-aihc/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Chia sẻ của cô gái 9x bỏ nghề kế toán về bán hàng second-hand chỉ với số vốn 3 triệu đồng, giờ cho thu nhập khủng 30 tri”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools