vĐồng tin tức tài chính 365

Kỷ luật công viên chức liên quan sai phạm ở Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM

2023-06-09 18:08

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với bà Lê Thị Kiều Phượng từ Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM xuống Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Bà Lê Thị Kiều Phượng đã có vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính và việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM theo kết luận thanh tra số 15/2022 của Thanh tra TP.HCM. Bà Phượng đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật tại đơn vị mà không có biện pháp ngăn chặn đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tứ đã có vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM theo kết luận Thanh tra TP.HCM. Ông Tứ đã không thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để viên chức, người lao động tại các phòng, bộ phận được giao phụ trách có hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; trong quá trình kiểm điểm chưa thành khẩn nhìn nhận khuyết điểm, sai phạm, chưa thấy được vai trò, trách nhiệm của Phó giám đốc trong việc tham mưu cho Giám đốc Trung tâm.

Kỷ luật công viên chức liên quan sai phạm ở Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục, hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM

LÊ HUỲNH

Ngoài ra, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Đặng Minh Sự, nguyên Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Ông Đặng Minh Sự đã có sai phạm trong việc tham mưu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ký 4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề/giấy đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố chưa đúng quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ông Sự chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, liên đới chịu trách nhiệm đối với các vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra của trung tâm.

Trước đó, cuối năm 2022, Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận thanh tra về việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Về việc quản lý, sử dụng tài chính, Thanh tra TP.HCM xác định Trung tâm thực hiện gói thầu mua ô tô đã qua sử dụng giá trị 99,5 triệu đồng với hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo luật Đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn. Trung tâm không gửi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, năm 2020 cho Sở LĐ-TB-XH TP.HCM theo quy định.

Từ tháng 4.2016 đến tháng 9.2021, đơn vị chi hỗ trợ cho 5 cá nhân thuộc Sở LĐ-TB-XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định tại với số tiền 278 triệu đồng. Tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) đã thu hồi hơn 198 triệu đồng, đồng thời đang tiếp tục thu hồi số tiền còn lại đối với 3 cá nhân. Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm các vi phạm nêu trên thuộc về giám đốc và kế toán trưởng của trung tâm thời kỳ phát sinh vụ việc.

Về tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp, Thanh tra TP.HCM chỉ ra các vi phạm về sổ sách kế toán và việc dạy học thực tế. Trong đó, qua kiểm tra, có 39 lớp dạy nghề (đã thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM hơn 1 tỉ đồng), cơ quan thanh tra xác định trung tâm chỉ tổ chức lớp học 1 buổi là không tổ chức giảng dạy đủ thời gian theo chương trình đào tạo.

Ngoài ra, 113 lớp dạy nghề khác có nhiều dấu hiệu thể hiện việc trung tâm không tổ chức giảng dạy thực tế, tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Thanh tra TP.HCM nhận định việc này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM chuyển sang Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Tháng 2.2023, UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức về kết luận thanh tra việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM; giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, trong đó giao Công an TP.HCM tiếp nhận từ Thanh tra TP.HCM hồ sơ của các lớp dạy nghề do Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức giảng dạy để điều tra, làm rõ một số nội dung và xử lý theo quy định.

Xem thêm: mth.476859251906032581-mchpt-mal-ceiv-uv-hcid-mat-gnurt-o-mahp-ias-nauq-neil-cuhc-neiv-gnoc-taul-yk/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kỷ luật công viên chức liên quan sai phạm ở Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools