vĐồng tin tức tài chính 365

Nhận diện phần tử bạo động trong biểu tình tại Mỹ

2020-06-07 08:38
TTO - Sau khi phân tích thông tin của những người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực trong giới cảnh sát, hãng tin AP phát hiện đa số các phần tử bạo động đều là người địa phương,

Xem thêm: mth.35891757070600202-ym-iat-hnit-ueib-gnort-gnod-oab-ut-nahp-neid-nahn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhận diện phần tử bạo động trong biểu tình tại Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools