vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công an bắt giam Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy

2020-06-07 08:40
Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy bị điều tra hành vi dùng 2 sổ đỏ bán cho 13 người để chiếm đoạt 80 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.830874a-yu-gnoh-nat-yt-gnoc-hcit-uhc-maig-tab-na-gnoc-ob/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ Công an bắt giam Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools