vĐồng tin tức tài chính 365

Thúc tiến độ “siêu sân bay” Long Thành

2020-06-17 07:02
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải giải ngân hết 23.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

Xem thêm: lmth.7388321-hnaht-gnol-yab-nas-ueis-od-neit-cuht/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thúc tiến độ “siêu sân bay” Long Thành”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools