vĐồng tin tức tài chính 365

Nóng 24: “Không ai bị oan trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên“

2020-06-17 07:07
VOV.VN -Đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo cũng như gia đình bị hại trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại.

Xem thêm: vov.3940601-neib-neid-o-ag-oaig-hnis-un-uv-gnort-nao-ib-ia-gnohk-42-gnon/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nóng 24: “Không ai bị oan trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên“”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools