vĐồng tin tức tài chính 365

VHM và VRE đỡ chỉ số, hàng loạt cổ phiếu bất động sản tăng trần

2020-06-18 06:29
Sự phân hóa diễn ra rõ nét trong phiên 17/6 khiến VN-Index rơi vào trạng thái giằng co.

Xem thêm: lmth.20412527171600202-nart-gnat-nas-gnod-tab-ueihp-oc-taol-gnah-os-ihc-od-erv-av-mhv/nv.semitaer

Comments:0 | Tags:No Tag

“VHM và VRE đỡ chỉ số, hàng loạt cổ phiếu bất động sản tăng trần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools