vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 6.400 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ

2020-06-18 06:29
Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 17/6 do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm đã huy động được 6.414 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.44310051271600202-uhp-hnihc-ueihp-iart-hnek-auq-gnod-yuh-coud-gnod-yt-0046-noh/nv.semitaer

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 6.400 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools