vĐồng tin tức tài chính 365

Lan đột biến bán giá bạc tỷ, tâm sự của người trong nghề

2020-06-26 16:27
Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?

Xem thêm: lmth.658444-n-ehgn-gnort-iougn-auc-us-mat-yt-cab-aig-nab-neib-tod-nal/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Lan đột biến bán giá bạc tỷ, tâm sự của người trong nghề”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools