vĐồng tin tức tài chính 365

Warren Buffett bỏ lỡ cơ hội trong khủng hoảng, điểm yếu của Berkshire Hathaway lộ rõ

2020-06-26 16:31
Berkshire Hathaway nắm giữ hàng loạt các doanh nghiệp vững chắc nhưng ngày càng gặp khó trong việc phân bổ lượng tiền khổng lồ để sinh lời.

Xem thêm: mth.34115350252600202-or-ol-yawahtah-erihskreb-auc-uey-meid-gnaoh-gnuhk-gnort-ioh-oc-ol-ob-tteffub-nerraw/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Warren Buffett bỏ lỡ cơ hội trong khủng hoảng, điểm yếu của Berkshire Hathaway lộ rõ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools