vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

2020-06-26 16:22
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Xem thêm: vov.1234601-2-naod-iaig-yut-hniv-uac-gnud-yax-ut-uad-gnod-yt-0052-noh/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools