vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bán UAV trinh sát cho Việt Nam

2019-06-03 11:40
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bán UAV trinh sát cho Việt Nam Hợp đồng bán 6 máy bay ScanEagle trị giá 9,7 triệu USD cho Việt Nam sẽ được công ty con của Boeing thực hiện.

Xem thêm: lmth.492874d-man-teiv-ohc-tas-hnirt-vau-nab-oab-gnoht-ym-gnohp-couq-ob/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bán UAV trinh sát cho Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools