vĐồng tin tức tài chính 365

Vietnam Airlines đổi tàu bay phục vụ chuyến VN37 do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật

2019-06-03 11:40
Vietnam Airlines đổi tàu bay phục vụ chuyến VN37 do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật Ngày 31/5/2019, Vietnam Airlines thông báo về việc phục vụ chuyến bay VN37 ngày 30/5/2019 như sau:

Xem thêm: lmth.192874d-tauht-yk-ed-nav-os-tom-hnis-tahp-od-73nv-neyuhc-uv-cuhp-yab-uat-iod-senilria-manteiv/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Vietnam Airlines đổi tàu bay phục vụ chuyến VN37 do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools