vĐồng tin tức tài chính 365

Ít thất thu thuế taxi công nghệ do cơ quan thuế nắm kỹ?

2019-06-06 10:20
Thu thuế taxi công nghệ ra sao với số lượng 50.000 xe Uber, Grab; Không chọn nhà thầu như dự án Cát Linh–Hà Đông là những tin tức kinh tế đáng chú ý.

Xem thêm: vov.757719-yk-man-euht-nauq-oc-od-ehgn-gnoc-ixat-euht-uht-taht-ti/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ít thất thu thuế taxi công nghệ do cơ quan thuế nắm kỹ?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools