vĐồng tin tức tài chính 365

Tăng lương từ 1/7, cán bộ, công chức có sống được bằng lương?

2019-06-06 10:20
Tăng lương cho cán bộ công chức từ 1/7 nhưng trước đó giá điện đã tăng mạnh khiến khoản lương được tăng thêm chỉ đủ bù vào tiền điện.

Xem thêm: vov.567719-gnoul-gnab-coud-gnos-oc-cuhc-gnoc-ob-nac-71-ut-gnoul-gnat/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tăng lương từ 1/7, cán bộ, công chức có sống được bằng lương?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools