vĐồng tin tức tài chính 365

Tín dụng đen bủa vây thôn, buôn: Ký ức kinh hoàng của người bị siết nợ

2019-06-06 10:20
Khát vốn nhưng khó tiếp cận khiến người dân thôn, buôn vùng dân tộc thiểu số Đắk Lắk sập bẫy tín dụng đen.

Xem thêm: vov.976719-on-teis-ib-iougn-auc-gnaoh-hnik-cu-yk-noub-noht-yav-aub-ned-gnud-nit/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tín dụng đen bủa vây thôn, buôn: Ký ức kinh hoàng của người bị siết nợ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools