vĐồng tin tức tài chính 365

Quy hoạch cả ngàn hec-ta làm dự án du lịch tâm linh có hợp lý?

2019-06-06 10:20
Nhiều ĐBQH băn khoăn: Tại các khu du lịch tâm linh chưa có sự tách bạch giữa tâm linh và thương mại dịch vụ.

Xem thêm: vov.477719-yl-poh-oc-hnil-mat-hcil-ud-na-ud-mal-atceh-nagn-ac-hcaoh-yuq/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quy hoạch cả ngàn hec-ta làm dự án du lịch tâm linh có hợp lý?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools