vĐồng tin tức tài chính 365

Không có sản phẩm, tài nguyên cũng vô nghĩa

2019-06-16 09:20
Theo quy hoạch, TP.HCM có 109 tuyến sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy với tổng chiều dài 973 km bao gồm tuyến hàng hải, tuyến đường thủy nội địa.

Xem thêm: lmth.6833901-aihgn-ov-gnuc-neyugn-iat-mahp-nas-oc-gnohk/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không có sản phẩm, tài nguyên cũng vô nghĩa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools