vĐồng tin tức tài chính 365

Lãng phí giao thông thủy

2019-06-16 09:20
Nhiều tuyến đường thủy xuống cấp, các dự án chậm triển khai, hệ thống cảng, bến tạm bợ... cho thấy tiềm năng giao thông thủy của TP.HCM vẫn đang bị lãng phí, trong khi đường bộ ngày càng bế tắc.

Xem thêm: lmth.5833901-yuht-gnoht-oaig-ihp-gnal/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lãng phí giao thông thủy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools