vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM phải giảm 65% lượng túi ni lông tại siêu thị trong năm nay

2019-06-16 09:20
Th.S Trịnh Thị Minh Châu (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) đề nghị TP trong năm nay phải đạt chỉ tiêu giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy được sử dụng tại các siêu thị...

Xem thêm: lmth.0143901-yan-man-gnort-iht-ueis-iat-gnol-in-iut-gnoul-56-maig-iahp-mchpt/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM phải giảm 65% lượng túi ni lông tại siêu thị trong năm nay”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools