vĐồng tin tức tài chính 365

Xúc động nghĩa đồng bào hướng về TP.HCM

2021-06-28 05:43
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự xúc động trước việc nhiều nơi trong cả nước hướng về TP.HCM với những hành động nghĩa tình, mong người dân TP.HCM sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.7725041-mchpt-ev-gnouh-oab-gnod-aihgn-gnod-cux/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xúc động nghĩa đồng bào hướng về TP.HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools