vĐồng tin tức tài chính 365

Nhìn thẳng lợi, hại của thủy điện

2021-06-28 05:43
Trong bối cảnh người dân đang đối mặt với thiên tai, lũ lụt thì đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng vấn đề, mạnh tay 'khai tử' những thủy điện 'lợi bất cập hại'.

Xem thêm: lmth.5925041-neid-yuht-auc-iah-iol-gnaht-nihn/neiv-gnohp-golb/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhìn thẳng lợi, hại của thủy điện”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools