vĐồng tin tức tài chính 365

F1 ở TP.HCM cách ly tại nhà phải tuân thủ gì?

2021-06-28 05:43
Bộ Y tế hôm qua (27.6) chính thức có văn bản hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng thuộc diện F1 để UBND TP.HCM xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn; trong đó nhấn mạnh chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp đảm bảo tuân thủ điều kiện theo hướng dẫn.

Xem thêm: lmth.3335041-ig-uht-naut-iahp-ahn-iat-yl-hcac-mchpt-o-1f/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“F1 ở TP.HCM cách ly tại nhà phải tuân thủ gì?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools