vĐồng tin tức tài chính 365

Viglacera (VGC) lãi 777,2 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, giảm 46%

2023-07-30 18:14

Cụ thể, trong quý II, VGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.927,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 8%, xuống còn 2.708,9 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 7%, xuống còn 1.219 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của VGC tăng nhẹ lên 22,39 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng tới 34%, lên 92,79 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh. Điểm tích cực là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của VGC lần lượt giảm 6% và 40%, xuống 226 tỷ đồng và 122,3 tỷ đồng.

Từ những yếu tố trên, Viglacera lãi sau thuế 625,6 tỷ đồng, giảm 9% so với quý II/2022. Công ty mẹ ghi nhận 583,9 tỷ đồng lãi sau thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VGC đạt gần 6.702,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 3.761,2 tỷ đồng phần lớn từ bán các sản phẩm gạch ốp lát với gần 1.557 tỷ đồng; bán sản phẩm kính, gương hơn 964 tỷ đồng và bán sản phẩm gạch, ngói với gần 623 tỷ đồng. Còn doanh thu dịch vụ đạt 2.933,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng.

Viglacera (VGC) lãi 777,2 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, giảm 46% ảnh 1

Kết quả, trong nửa đầu năm, VGC lãi trước thuế 1.024,9 tỷ đồng. Theo đó, lãi sau thuế đạt 777,2 tỷ đồng, giảm 46%. Riêng Công ty mẹ lãi 786,7 tỷ đồng.

Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.750 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2022 và lãi trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48%. Sau nửa đầu năm, VGC thực hiện được 43% chỉ tiêu doanh thu và 85% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 23.155 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, VGC nắm giữ hơn 2.392 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 19%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm nhẹ về mức 128,2 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26%, lên 1.488 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 7%, lên 4.669 tỷ đồng, trong đó, thành phẩm là 2.424 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 1.123 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối kỳ còn hơn 13.650,5 tỷ đồng, tiết giảm được 2%. Riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 2.597,6 tỷ đồng và 1.628,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu VGC tăng 2,36%, lên 47.700 đồng/CP.

Xem thêm: lmth.568623tsop-64-maig-3202-man-uad-aun-gnod-yt-2777-ial-cgv-arecalgiv/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Viglacera (VGC) lãi 777,2 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, giảm 46%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools