vĐồng tin tức tài chính 365

Vây bắt tên trộm xe máy nhiễm HIV, 3 chiến sỹ công an ở Thanh Hóa bị phơi nhiễm

2020-07-10 09:02
Tên trộm xe máy đã chống trả quyết liệt, 3 chiến sỹ công an thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa bị thương và phơi nhiễm HIV khi truy đuổi đối tượng này.

Xem thêm: lmth.658184a-meihn-iohp-ib-aoh-hnaht-o-na-gnoc-ys-neihc-3vih-meihn-yam-ex-mort-net-tab-yav/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vây bắt tên trộm xe máy nhiễm HIV, 3 chiến sỹ công an ở Thanh Hóa bị phơi nhiễm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools