vĐồng tin tức tài chính 365

Chuyển đổi số - lối thoát cho doanh nghiệp

2020-07-21 09:31
Chuyển đổi số là lối thoát cho doanh nghiệp thời Covid-19, nhưng để hành trình này suôn sẻ, hạn chế được va đập sốc từ thị trường, rất cần bàn tay hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Xem thêm: lmth.371633-peihgn-hnaod-ohc-taoht-iol-os-iod-neyuhc/aoh-os/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chuyển đổi số - lối thoát cho doanh nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools