vĐồng tin tức tài chính 365

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

2019-07-01 22:10
Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.

Xem thêm: vov.953729-man-217-ut-na-tam-iod-hnit-ah-o-gnur-yahc-yag-car-tod-gno-nad-iougn/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools