vĐồng tin tức tài chính 365

Nam thanh niên rút dao đâm gục bạn trong lúc mượn xe máy

2019-07-01 22:10
Trong lúc anh Lầm đang loay hoay lấy xe cho mượn, Bin bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực khiến anh gục tại chỗ.

Xem thêm: vov.803729-yam-ex-noum-cul-gnort-nab-cug-mad-oad-tur-nein-hnaht-man/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nam thanh niên rút dao đâm gục bạn trong lúc mượn xe máy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools