vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ cô gái Dao 11 năm bị bán sang Trung Quốc: Đủ căn cứ xử lý hình sự

2019-07-01 22:10
Những thông tin mà VOV phản ánh trong vụ cô gái Dao 11 năm bị bán sang Trung Quốc là đủ để xử lý các đối tượng có liên quan về tội buôn bán người.

Xem thêm: vov.972729-us-hnih-yl-ux-uc-nac-ud-couq-gnurt-gnas-nab-ib-man-11-oad-iag-oc-uv/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ cô gái Dao 11 năm bị bán sang Trung Quốc: Đủ căn cứ xử lý hình sự”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools