vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chủ động tìm hiểu về EVFTA

2019-07-01 22:20
Hiệp định EVFTA vừa được ký kết và kỳ vọng sẽ mở ra “con đường cao tốc” trong cả thương mại và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Xem thêm: vov.225729-atfve-ev-ueih-mit-gnod-uhc-nac-ohn-av-auv-peihgn-hnaod/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chủ động tìm hiểu về EVFTA”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools