vĐồng tin tức tài chính 365

Cắt xén quy hoạch, không có chuyện chính quyền thua nhà đầu tư

2019-07-20 12:00
Cắt xén quy hoạch, không có chuyện chính quyền thua nhà đầu tư Nhiều khu đô thị quy hoạch hoàn hảo, nhưng khi thực hiện lại cắt xén đất trường học, bệnh viện, gây bức xúc cho cư dân.

Xem thêm: lmth.288784d-ut-uad-ahn-auht-neyuq-hnihc-neyuhc-oc-gnohk-hcaoh-yuq-nex-tac/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Kinh tế

“Cắt xén quy hoạch, không có chuyện chính quyền thua nhà đầu tư”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools