vĐồng tin tức tài chính 365

'Về nhà đi con' tập 69: Nhã bày mưu phá sinh nhật Thư, khiến ông Sơn phải khóc vì thương con gái

2019-07-20 12:00
'Về nhà đi con' tập 69: Nhã bày mưu phá sinh nhật Thư, khiến ông Sơn phải khóc vì thương con gái Trong tập 69 phim "Về nhà đi con", Nhã khiến Vũ phải bỏ việc tổ chức sinh nhật cho Thư vào phút chót và anh ta phải bẽ bàng trước mặt bố vợ.

Xem thêm: lmth.749784d-iag-noc-gnouht-iv-cohk-iahp-nos-gno-neihk-uht-tahn-hnis-ahp-uum-yab-ahn-96-pat-noc-id-ahn-ev/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“'Về nhà đi con' tập 69: Nhã bày mưu phá sinh nhật Thư, khiến ông Sơn phải khóc vì thương con gái”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools