vĐồng tin tức tài chính 365

Kết quả 2 quý, Vietjet lỗ vận chuyển hàng không 2.111 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 73 tỷ đồng, tăng tích luỹ tiền mặt

2020-08-02 20:02
(ĐTCK) Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020, giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.347733-tam-neit-yul-hcit-gnat-gnod-yt-37-tahn-poh-nauhn-iol-gnod-yt-1112-gnohk-gnah-neyuhc-nav-ol-tejteiv-yuq-2-auq-tek/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kết quả 2 quý, Vietjet lỗ vận chuyển hàng không 2.111 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 73 tỷ đồng, tăng tích luỹ tiền mặt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools