vĐồng tin tức tài chính 365

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/8: Có thể tích lũy cổ phiếu trong những nhịp giảm mạnh

2020-08-02 20:02
(ĐTCK) Trong những tuần đầu tháng 08, thị trường sẽ rơi vào giai đoạn tương đối thiếu vắng về mặt thông tin nên biến động của thị trường sẽ chịu sự chi phối chính từ những diễn biến mới của dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.137733-hnam-maig-pihn-gnuhn-gnort-ueihp-oc-yul-hcit-eht-oc-83-yagn-naohk-gnuhc-hcid-oaig-neihp-gnourt-iht-hnid-nahn/hnid-nahn/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/8: Có thể tích lũy cổ phiếu trong những nhịp giảm mạnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools