vĐồng tin tức tài chính 365

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy phá sòng bạc, bắt hơn 150 đối tượng

2020-08-02 20:13

(CAO) Lực lượng công an thu giữ tại sòng bạc hơn 500 triệu đồng.

Xem thêm: lmth.37969_cab-hnad-gnout-iod-051-noh-tab-gnoul-cul-mart-gnah-gnuc-hnit-na-gnoc-cod-maig/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy phá sòng bạc, bắt hơn 150 đối tượng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools