vĐồng tin tức tài chính 365

216 doanh nghiệp tham gia ngày mua sắm trực tuyến ASEAN – ASEAN Online Sale Day 8/8

2020-08-08 08:30
(ĐTCK) Với tư cách là Chủ tịch năm ASEAN 2020, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến tổ chức sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN – ASEAN Online Sale Day. 

Xem thêm: lmth.764833-88-yad-elas-enilno-naesa-naesa-neyut-curt-mas-aum-yagn-aig-maht-peihgn-hnaod-612/aoh-os/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“216 doanh nghiệp tham gia ngày mua sắm trực tuyến ASEAN – ASEAN Online Sale Day 8/8”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools