vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM: Chậm nhất 11/8 hoàn thành xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng

2020-08-08 08:30
Dự kiến chậm nhất đến ngày 11/8, các đơn vị hoàn tất việc lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm toàn bộ người dân trở về từ Đà Nẵng.

Xem thêm: lmth.754833-gnan-ad-ut-ev-iougn-ohc-meihgn-tex-hnaht-naoh-811-tahn-mahc-mchpt/us-ioht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM: Chậm nhất 11/8 hoàn thành xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools