vĐồng tin tức tài chính 365

Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu EU để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA

2020-08-08 08:30
(ĐTCK) Để đảm bảo các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tận dụng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA ngay từ ngày đầu tiên khi Hiệp định có hiệu lực, Bộ Công thương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn.

Xem thêm: lmth.864833-atfve-nauq-euht-iad-uu-gnouh-coud-ed-ue-uahk-taux-gnah-ux-taux-nahn-gnuhc-nad-gnouh/gnourt-gnouht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu EU để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools